Kristen formålsparagraf

Solbakken Barnehage bygger sine verdier på det som står beskrevet i Rammeplanens kapittel 1. I tillegg har Solbakken utvidet kristen formålsparagraf (Bhg.loven §1a).

Visjonen vår

"Hjerterom for små og store" - dette uttrykker den nestekjærlighet vi vil skal prege barnehagen vår i møte med barna, foreldrene og de ansatte.