Søke plass hos oss?

1. mars 2021 er det frist for å søke barnehageplass for årets hovedopptak.

Opptaket foregår felles for alle barnehagene i Indre Østfold Kommune, og dere kan søke via kommunens oppvekstportal.

 Styrer Torhild kan nås på tlf.nr 959 41 751 hvis dere har noen spørsmål om barnehagen vår.