Kristen formålsparagraf

Solbakken Barnehage bygger sine verdier på det som står beskrevet i Rammeplanens kapittel 1. I tillegg har Solbakken utvidet kristen formålsparagraf (Bhg.loven §1a).

Dette innebærer at vi ønsker at det kristne verdigrunnlaget skal komme til uttrykk i det daglige liv i Solbakken barnehage. Vi står friere i forhold til formidling av hva kristen tro innebærer, og vi er også forpliktet til det.

Vi som arbeider på Solbakken har ulike bakgrunner og livssyn, men alle skal ha respekt for den kristne tro. Alle skal møtes med raushet, respekt og et syn på at alle mennesker er like mye verdt. Alle familier er ulike, og her er det rom for ulike tros- og livssyn: alle er velkome som de er!

Visjonen vår er "Hjerterom for små og store" - dette uttrykker den nestekjærlighet vi vil skal prege barnehagen vår i møte med barna, foreldrene og de ansatte. Bibelverset "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem" (Matt. 7:12) uttrykker også dette. Omsorg for hverandre er så viktig for en god hverdag, og vi ønsker at alle skal ha det godt hos oss!