Samarbeid med kirken

Solbakken Barnehage er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf. Vi ønsker at de kristne grunnverdiene skal prege barnehagen vår både imøte med barna, foreldre og de ansatte.

Vi har et godt samarbeid med Kirken i Spydeberg. Menighetspedagog Trude har faste samlinger med oss. Til jul og påske samarbeider barnehagen med kirken om jule- og påskevandring i Spydeberg Kirke, hvor barna får ta del i historiene på en levende måte. Vi deltar også på julegudstjeneste i Heli Kirke første søndag i desember.